Energetické štítkovanie

Všetky zdroje tepla do 70 kW a zásobníky do 500 litov musia byť od septembra roku 2015 označené štítkom s energetickou účinnosťou.

Zostavy pre zákazníkov 2016

Akciové zostavy pre zákazníkov na rok 2016 Zostavy kondenzačných, nekondezačných kotlov, tepelných čerpadiel a solárnych systémov

Zelená domácnostiam

Národný projekt Zelená domácnostiam je prvou etapou podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch s rozpočtom 45 miliónov EUR.

Servisná zóna

Prihlasovacie meno:

Heslo: