Slovo vydavateľa


Vážení čitatelia,

ako po uplynulé roky i tento rok Vám spoločnosť Buderus Vykurovacia technika prináša prostredníctvom firemného časopisu aktuálne informácie o pôsobení spoločnosti Buderus na slovenskom trhu.
Predchádzajúci rok 2002 hodnotíme ako najúspešnejší, a to nielen na základe mnohých pozitívnych zmien, ale hlavne vynikajúceho ekonomického výsledku.
Buderus chce preto aj naďalej vytvára podmienky pre posilnenie svojej pozície na trhu a to hlavne na základe komplexnej služby zákazníkovi na najvyššej kvalitatívnej úrovni.
Spokojnosť každého zákazníka zostáva naďalej našim hlavným kritériom.
Napriek tomu, že najnovší trend u mnohých výrobcov vykurovacej techniky je predáva za nízke ceny bez ohľadu na zníženú ponúkanú kvalitu, Buderus opäť prekvapuje výrobkami vysokej kvality za prijateľné ceny.

S pozdravom
Buderus Váš spoľahlivý partner pre vykurovanie

Buderus Vykurovacia technika
Ing. Marián Bédi
riaditeľ spoločnosti