Úvodník


Vážené čitateľky, vážení čitatelia,
rok 2009 začal v znamení rôznych kríz od plynovej cez finančnú, ktorá nás bude asi dlhšiu dobu sprevádzať. Pod vplyvom týchto kríz sme sa v oblasti kúrenia začali ešte viac ako v predošlých obdobiach zaujímať o možnosti hľadania úspor pri vykurovaní. Spoločnosť Buderus od svojho vzniku ponúka na slovenskom trhu kvalitné kondenzačné kotly za prijateľné ceny, ktoré sú svojimi vstupnými nákladmi a úspornou spotrebou pri prevádzkovaní ideálnym spôsobom ako sporiť peniaze a zároveň šetriť životné prostredie. Téma regeneratívnej energie rezonuje stále významnejšie v odborných i laických kruhoch. Buderus dlhé roky ponúka na trhu solárne kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na tuhé palivo. V oblasti solárnych kolektorov sa rôznymi dotáciami snažíme umožniť širokým vrstvám obyvateľov, aby si mohli solárne zaria denie kúpiť a takto dlhodobo šetriť svoje peňažné prostriedky a chrániť životné prostredie. Tento rok pokladáme za správne ponúknuť v našich akciových zostavách aj dva typy tepelných čerpadiel za výhodné ceny, keďže chceme podporiť predaj takýchto ekologických a úsporných zariadení.

Verím, že toto vydanie Magazínu Buderus zameraného na regeneratívnu energiu Vás zaujme. Osobne si myslím, žetreba viac predávať, kupovať, montovať – teda rozbehnúť systém tak, aby sme finančnú krízu prekonali a umožnili ľudom lepšie a kvalitnejšie žiť. Buderus Slovensko na podporu tejto myšlienky ponúkne rôzne produktové podporné akcie tak, aby boli čo najviac cenovo prístupné občanom Slovenska. O akciových zostavách na rok 2009 sa viac dočítate i v tomto magazíne. Verím, že tento rok spolu úspešne zvládneme a budeme ho môcť hodnotiť rovnako pozitívne ako všetky všetky predchádzajúce.

S pozdravom

Dipl. Ing. Marián Bédi
konateľ spoločnosti


Stiahnite si Buderus Magazín 2009 vo formáte pdf (5,7 mb)