Úvodník


Vážené čitateľky, vážení čitatelia
spoločnosť Buderus koncom tohto roka zavŕšila svoje trinásťročné pôsobenie na slovenskom trhu. Treba povedať, že trinástka určite prináša šťastie, pretože tento rok bol zároveň najúspešnejší v našej histórii. Už v predošlých rokoch sme sa svojimi výsledkami radili medzi popredné dcérske spoločnosti v koncerne Bosch Thermotechnik a tento rok sme svoju pozíciu len potvrdili. Kolektív spoločnosti Buderus Vykurovacia technika dokázal, že najdôležitejšiu úlohu na ceste k úspechu podmieňuje práve „správne nastavená obchodná stratégia“. Buderus od začiatku svojej histórie svoju stratégiu orientoval tak, aby bol vždy čo najbližšie k zákazníkovi. Preto vybudoval na Slovensku sieť kancelárií orientovanú hlavne na technickú a obchodnú podporu partnerov a zákazníkov v jednotlivých regiónoch. Dnes môžeme svoje služby poskytovať zákazníkom v jednotlivých regiónoch z kancelárii v Trnave, Žiline, Poprade a Košiciach.

Silu Buderusu a hlavne jeho pozitívny vzťah k zákazníkovi je dobre vidieť aj na odborných výstavách, kde zakaždým dominuje svojim stánkom a odborným poradenstvom s cieľom poskytnúť zákazníkovi tie najkvalitnejšie produkty a služby.

S pozdravom

Dipl. Ing. Marián Bédi
konateľ spoločnosti


Stiahnite si Buderus Magazín jeseň 2008 vo formáte pdf (6,7 mb)