Úvodník

Vážené čitateľky,
vážení čitatelia

Obdobie, v ktorom sa Slovensko práve nachádza, nie je len skúškou pre slovenské firmy, ale pre každého z nás. Práve obdobie krízy ponúka šancu pre tých, čo chcú a majú v sebe veľkú vôľu nepoddať sa. Nečakať, že problémy vyrieši za nich niekto iný, ale ponúknuť svoju odbornú kvalitnú službu vo svojej profesii. S touto výzvou sa zjednocuje nielen kolektív spoločnosti Buderus, ale aj jeden nenápadný pán – kňaz, páter Branko, ktorý je riaditeľom Detského domova a domova sociálnych služieb v kaštieli v obci Močenok, spravovaného Komunitou Kráľovnej pokoja.
Roky sa obetavo venuje tejto práci a okrem toho je ochotný tráviť čas študovaním rôznych riešení, napríklad aj téme ako usporiť prostriedky za energiu prostredníctvom moderných technológii. Objekt kaštieľa sa stal zaujímavou referenciou spoločnosti Buderus, keďže ponúka príklad, na základe ktorého možno veľmi ľahko pochopiť, ako sa dosahujú ciele cez službu iným.
Za zmienku stojí, že kombinácia kondenzačných kotlov a solárnej technológie je to najefektívnejšie, čo môže dnes riešiť úsporné vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.
Pre mňa je česť poznať takéhoto človeka, ako je páter Branko a pokúsiť sa prostredníctvom tohto príkladu poslať ďalej posolstvo, že všetko sa dá zvládnuť . Zaujímavé je, že aj v nemeckých firmách je pojem služba zavedený úplne štandardne. Zamestnanci sa tu delia na tzv. vnútornú službu „ Innendienst“ a vonkajšiu službu „Aussendienst“. Možno práve správne pochopenie pojmu služba by nám mohlo pomôcť prekonať slovo kríza, s ktorou sa momentálne stretávame na každom kroku.
Preto by sme sa chceli pokúsiť Vám, milí čitatelia a čitateľky, poskytovať takú službu, aby ste sa radi k nám vracali, či už ako partneri alebo zákazníci.

Prajem Vám veľa úspechov

Ing. Marián Bédi
konateľ spoločnosti


Stiahnite si Buderus Magazín jeseň 2009 vo formáte pdf (5,6 MB)