Logamax plus GB172

S kotlom Logamax plus GB172 nešetríte peniaze a energiu nielen každý deň pre-vádzky, ale už aj pri inštalácii. Logamax plus GB172 je totiž už od výroby kom-pletne vybavený komponentmi potreb-nými pre váš vykurovací systém: obehovým čerpadlom s triedou energe-tickej účinnosti A*, expanznou nádo-bou**, poistným ventilom a trojcestným prepínacím ventilom pre prípravu teplej vody. Tento celok výrazne ušetrí Vášmu kúrenárovi čas potrebný pre montáž a vám náklady.
  • vysokoúčinná kondenzačná technika s normovanými stupňami využitia až 109 %
  • šetrí energiu a znižuje emisie
  • vysokoúčinné čerpadlo s reguláciou otáčok (trieda energetickej účinnosti A **)
  • výkonný regulačný systém a vysoký komfort ovládania vďaka regulátoru Logamatic EMS v kombinácii s ovládacou jednotkou Logamatic RC35 (príslušenstvo)
  • nízka spotreba energie v pohotovostnom režime
  • osvedčená pripojovacia technika pre rýchlu montáž a inštaláciu
  • miliónkrát overený robustný výmenník tepla zo zliatiny hliníka a kremíka s nízkou citlivosťou voči znečisteniu
  • jednoduchá údržba vďaka dobrému prístupu ku komponentom
Objenávacie číslo Typ Energetický štítok Údajový list
7716010455 LOGAMAX PLUS GB172-24K Údajový list
7716010456 LOGAMAX PLUS GB172-14 Údajový list
7716010457 LOGAMAX PLUS GB172-20 Údajový list
7716010458 LOGAMAX PLUS GB172-24 Údajový list
Projekčné podklady
proj_podklady/PPP_Logamax_plus_GB172_GB172T_2011_06.pdf stiahnuť
proj_podklady/PPP_Logamatic_EMS.pdf stiahnuť
proj_podklady/PPP_Logamatic_4000.pdf stiahnuť
Návody na obsluhu
6720619665_GB172_nno stiahnuť
6720800514_n.n.o._GB172T_2011_10.pdf stiahnuť
Prospekty
Logamax plus GB172 stiahnuť
Logamax plus GB172 - Efektívny do najmenších detailov stiahnuť
Logamax_plus_GB172T.pdf stiahnuť

Zásobníky

Regulátory


Servisná zóna

Prihlasovacie meno:

Heslo: