Ochrana spotrebiteľa

Upozornenie pre zákazníka:

[1] Žiadajte od servisného technika predloženie preukazu servisného technika!

Budete mať istotu, že práce na Vašom vykurovacom zariadení vykonáva vyškolený servisný technik s oprávnením pre zariadenia Buderus.

Nezabudnite, že jedným z predpokladov pre uznanie prípadnej reklamácie Vášho zariadenia je jeho uvedenie do prevádzky oprávneným servisným technikom.
viď priložený vzor.

[2] Skontrolujte si vyplnený záručný list!
viď priložený vzor
originál záručného listu vo formáte pdf (1.1 MB)

Servisná zóna

Prihlasovacie meno:

Heslo: