Závesné kondenzačné kotly Buderus

Spojenie vysokej kvality a nízkej ceny predstavujú v sortimente Buderus kondenzačné kotly.

Tieto produkty patria už roky medzi najobľúbenejšie zariadenia našich zákazníkov a to nielen pre ich vysoko ekonomickú prevádzku a pri-jateľné cenové relácie.

Medzi ajdôležitejšie prednosti konden-začných kotlov Buderus patria:

1. Regulátor - žiadne iné regulátory nie sú šité na mieru tak ako regulátory od firmy Buderus. Ku kondenzačným kotlom sú dodávané regulátory, ktoré sú výsledkom dlhoročného vývoja a ktoré umožňujú najekonomickejšie využitie kondenzačného režimu prevádzky. Tieto sa vyznačujú ľahkou obsluhou a sú schopné vyregulovať aj nadštandardné hydraulické systémy podľa nárokov zákazníka resp. stavby.

2. Výmenník - materiál výmenníka tepla sa dá ideálne tvarovať odlievaním do formy. Nie je ľahké nahradiť odliatok zváranou oceľovou (nerezovou) konštrukciou.

Práve ideálnym tvarom tepelného výmenníka kotla je možné dosiahnuť vysoko ekonomickú prevádzku. Nespornou výhodou je, že v telese výmenníka tepla sa nenachádzajú žiadne zvary. Vieme, že zvárané materiály sú práve vo zvaroch náchylné na poškodenie.

3. Materiál - kotlové výmenníky u malých a stredných výkonov sú vyrobené zo zliatiny Al-Si.

Tento materiál sa javí zatiaľ zo všetkých možných dostupných materiálov ako najprijateľnejší aj z dôvodu najlepšieho prestupu tepla.

Uvedený materiál oceňuje aj automo-bilový priemyseľ práve pre jeho vlastno-sti. Zliatina AL-Si je stabilná a kvalitná.

U oceľových (nerezovým) kotlov, kde kvalita nerezovej ocele môže byť ovplyvnená cenou, môže byť použitá oceľ veľmi nízkej kvality a tým je náchylná na poškodenie najmä vo zvaroch.

4. Životnosť - z praxe vieme, že životnosť tohoto materiálu je minimálne 23 rokov.

Prvé kotly s výmenníkmi z tohoto materiálu boli inštalované už pred 23 rokmi.

Toto poukazuje na veľmi zaujímavú tradíciu výroby i správnosť voľby uvedeného materiálu, ktorý zaručuje toľko krát spomínanú vysokú kvalitu.

Len máloktorý výrobca na trhu s kon-denzačnou technikov je schopný predložiť porovnateľný argument, a tým i garanciu na materiál.

Je potrebné sa rozhodnúť pre správnu značku, keďže vieme, že trh s vyku-rovacou technikou je nasycovaný stále väčším počtom výrobcov.

5. Kaskádové zapojenie - závesné kondenzačné kotly zn. Buderus je možné ľahko zapájať i do kaskád s výkonom až do 480 kW.

Množstvo úspešne zrealizovaných kotolní na Slovensku už dlhoročne poukazuje na široké možnosti realizovania kotolní.

Dokonalá regulácia a rozumné riešenie odvodu spalín či prívodu vzduchu do kotolne je hlavným predpokladom k zabezpečeniu nízkych požadovaných investícii, rýchlej návratnosti či malých prevádzkových nákladov.